Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/625

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 5. ansvar förts, fördelade efter maxima 1 brottens strafflatituder, åren 1937 och 1938. 259 i |9|10|11|12|la|14|1516|11|ls|19-11 förts om ansvar för brott med straffmaximum eller 4 3 1 1, 2 l 1 eller eller 3 3 1, 2,3 2 2,3 eller eller eller 4 4 4 eller 4 På uppskattning grundat sammandrag av kol. 3-15: antal mål, vari talan förts om ansvar för brott med straffmaximum 1 2 3 4 1,017 1,460 6,8oo 6,861 4 7.817 8,321 187 202 214 157 l 3 16 Y 35 170 148 1.86 196 194 1 19 127 239 223 358 350 179 324 109 150 17o 92 219 349 353 452 1,775 1,852 2.133 2,304 123 141 112 218 151 64 93 102 244 166 2 l-*-Å lFEM 19 "-1 1- -8=- 1-xn oao 1-1." wo- rflvw 1-vw um" www Mim 8 5 8 5 15 5 10 -1 ! 7 Oä\l U*-Å (34- 744 652 CD CIMl -där 6 10 6 10 2 1 2 2 1 2 1 4 l l l 1 <D\l EDF lqn 3 l 1 2 1 -1 5 3 74 99 t\.Z-|> "#8 NJV1 cr. OO 00 -Jw Cn\O 1- l.\J§Nb|>""Ö9 2 ll 6 5 3 928 964 4 1 932 965 13 17 l-4 häP" CIJQI- UKN 17 18 29 29 76 120 76 120 29 26 26 31 31 29 13 20 2 38 837 l 469 246 2 11 6 1 1 24 3 1 5 383 337 23 27 21 20 64 75 -1: <4: cnoo 313 4 4 5 12 11 12 ll 6 14 Nl\.>bo lå\l 6 åß [CCM NDN OJ* Älö\ P-1 1,617 1,840 774 71 1 2,391 2,551 69 37 79 63 17 36 12 16 29 52 49. bb 139 144 l39 144 64 64 43 49 41 28 59 62 438 520 18; 228 623 748 56 42 36 41 834 1,121 17,748 19,477 18,582 20,598 389 464 902 907 5 5 670 656 675 661 75 4 763 1o5 118 640 624 745 742 6 1 Qêl 511 652 402 346 §-95 78 303 206 5,795 5,226 6,098 5,432 rs 50 379 440 ®\1 GO 1110: [erA 9 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 411 42!