Sida:Resa i Sibirien.djvu/169

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
153

watten från floden in på sina åkrar, ängar och trädgårdar, hwarest de odla herrliga frukter och meloner. Då staden ligger blott litet norr om 46:e breddgraden, och således 2+12 grad sydligare än Paris, så har den en mycket warm sommar, ehuru, liksom alla nejder i Ryssland, en likaså sträng winter. Stadens inwånare hafwa derföre på en omkrets af omkring 12 mil på de mot floden sluttande stränderna anlagt wingårdar, hwilka de omgifwit med höga jordwallar. I hwarje sådan wingård är en hög koja, i hwilken en pojke håller wakt den tid då drufworna mogna, för att bortjaga kråkor och skator. Inwid wattnet äro maskiner anlagda, som drifwas af kameler eller hästar, och medelst hwilka wattnet uppwindas samt genom trärännor inledes i trädgårdarna till dessas bewattning. De mera wälmående inwånarne hafwa till detta ändamål byggt wäderqwarnar. De bereda af dessa drufwor åtskilliga slags winer, och hafwa i Frankrike lärt att tillwerka en röd och hwit champagne, af hwilka wi funno den sistnämda lika wälsmakande som den äkta franska.

Staden har en gammal fästning, Kreml, i form af en rätwinklig triangel, är sätet för ett amiralitet, samt för en ryskt-grekisk och en armenisk biskop. Den har 25 grekiska kyrkor, ett munk- och ett nunne-kloster, ett seminarium för ryska prester, twå armeniska, en tysk-luthersk, en romersk katolsk kyrka, samt 19 mohammedanska moskéer och en hinduisk bönsal. Här bo ryssar, tatarer, armenier, gruser, tyskar, engelsmän, perser, hinduer, turkestaner samt andra europeer och asiater. Staden har öfwer 30000 inwånare, och med de resande, som inträffa här i och för fiskhandelns skull, befinna sig ibland 70000 menniskor i densamma.

Den drifwer en betydlig handel så wäl med det inre landet, som med Persien, Chiva, Buchariet och Indien. Derifrån införes silke, rå och spunnen bomull, persiska sidentyger, dyrbara indiska waror, wild honing, lamskinn, fårskinnspelsar, tobak, majs, persiska ärter och en mängd frukt; hwaremot utförseln består i lärft, wax, såpa, guld och silfwer, arbetad koppar, bly, jern, stål, qwicksilfwer, alun, vitriol, saffian och juftläder, som tillwerkas i Astrakan. Härifrån drifwes också det winstgifwande fisket i kaspiska hafwet, samt wid mynningarna af floderna Wolga, Terek och Nur. I staden sjelf finnes flere stora wingårdar, samt en botanisk och en apotekar-trädgård.

Wår bostad blef oss anwisad i ett stort hus i nordöstra delen af staden, hwilket hus tillhörde en armenier, och blef det oss tillkännagifwet, att wi kunde begagna så många rum i