Sida:Resa i Sibirien.djvu/186

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

170

Stockholm. — Jag swarade härpå, att dessa förutsända resultater wisserligen kunde tryckas i sådana wetenskapliga tidskrifter, som de båda namngifna, hwilka läsas öfwer hela Europa; men att Stockholm ingen sådan tidskrift hade, och att förberedande, under resans lopp beräknade resultater, icke woro lämpliga för swenska Wetenskaps-akademiens handlingar, som dessutom utkommo blott en gång om året och äro mindre tillgängliga för utlänningen. Derefter återkom det fordna wänskapliga förhållandet mellan oss.

Äfwen kronprinsen Oscar inbjöd oss till en familjemiddag och wisade oss sin wanliga wänlighet. Det tycktes icke som han skulle hafwa erhållit det ofwan omtalda brefwet jemte medföljande karta; ty då hans fordne lärare kanslirådet Tannström hade fått höra talas om min förundran öfwer att Berzelius ej hade fått kartan, hade han omtalat det för prinsen, som med anledning deraf wid nyssomförmälda middag sade till mig: ”Jag har hört att professorn welat tillsända mig en karta;” hwarpå jag swarade: ”Ja, jag trodde att det kunde intressera ers kunglig höghet, såsom wårt universitets kansler, att erfara resultaterna af wåra arbeten.” — ”Ja wisst skulle det intresserat mig,” swarade han.

Efter en middag hos ryska ministern grefwe Suchtelen på hans sommarställe inwid Ulriksdal och en afskedsaudiens hos konung Karl Johan, afreste wi den 16 Juni 1830 från Stockholm och anlände midsommarsafton wid midnattstid till Christiania, efter att hafwa warit hemifrån i något öfwer 2 år och 1 månad.
Stockholm. Tryckt hos Axel Hellsten 1861.