Sida:Resa i Sibirien.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Den Inhemske Win-Fabrikanten
och
Hembryggaren

En fullständig, praktisk och lättfattlig afhandling att medelst Saccharometerns tillhjelp tillwerka alla slags inhemska Winer jemte Porter, Öl och Swagdricka.

af
W. H. Roberts,
Kostar 75 öre riksmynt

Innehåll:

Förra Afdelningen: Winberedning. — Inledning. Sockerprofwaren och dess bruk. Körsbärswin. Champagnewin af omogna krusbär. D:o af mogna d:o. Russinwin. Rödt och hwitt Winbärswin. Swart Winbärswin. Constantiawin af swarta och hwita winbär. Win af blandad frukt. Krikonwin. Körsbärswin. Smultronwin. Björnbärs- och Hallonwin. Blandwin af äpplen, päron och russin. Ingefärswin. Hemgjordt Maderia. Malagawin. Hochheimer, Champagne, och Constantia af Mat-rabarber. Mjöd. Win af Björklake.

Sednare Afdelningen: Bryggning. — Brygd i allmänhet. Malt. Watten. Mäskning. På-ösnings-kannan. Wörtkoket. Swalning. Jäsning. Tunning. Klarning. Swagdricksbrygd. Bryggning på twå, halfannan och en tunna malt. Porterbrygd. Brygghuset. Bryggkitteln. Mäskkaret. Wörtbaljan. Swalskeppen. Jäsningskaren.

Om ofwannämda arbete yttrar sig Tidskrift för Sw. Landtbruket och dess binäringar för 1857 sid. 245 o. f.

”Detta arbete skiljer sig wäsendtligen från sina föregångare deruti, att då dessa sednare utgöra blott en samling recepter, lemnar Hr Roberts en systematisk och sakrik afhandling uti ifrågawarande ämne. Att inhemsk winberedning werkligen kan blifwa af nationalekonomisk wigt för oss lider intet twifwel, aldra helst som winberedning i större skala redan börjat bedrifwas hos oss. Det wigtigaste wid beredandet af win af wår inhemska bärsorter, är iakttagandet af den olika sockerhalten hos bären, hwilken warierar mycket allt efter deras mognadsgrad och wäderleksförhållandena under sommaren, m. m. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sednare afdelningen af Hr Roberts arbete innefattar en likaså sakrik afhandling om ”Bryggning” som författaren inleder med följande ord: ”Bryggning och Winberedning äro så nära beslägtade, att man i sjelfwa werket wid ölbrygd icke gör annat än bereder win af malt, i stället för af drufwor eller frukter — — — — — likasom wid mina underrättelser om winberedning, är derföre mitt syfte, att i afseende på brygd sätta läsaren i tillfälle att med profware och thermometer alltid och utan något misslyckande kunna brygga ett klart och godt öl och detta med mindre åtgång på malt, än när man på gamla wiset trefwar sig fram utan dessa instrumenter.

Af allt wisar sig att författaren är sitt ämne fullt wuxen, hwilket äfwen är att påräkna af en man, som deråt egnadt många års studium. Öfwersättningen är wårdad och bokens pris billigt.”