Sida:SOU 1963 36 Malmen i Norrbotten.djvu/104

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

104

Utkast
till
Lag
om ändrad lydelse av 5 § och 6 § 3 mom. gruvlagen


Härigenom förordnas, att 5 § och 6 § 3 mom. gruvlagen[1] skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.
(Gällande lydelse) (Föreslagen lydelse)
5 §
Inmutningspunkten må — — — — — — — anläggningens ytterkant;
6) område beläget på mindre avstånd än etthundra meter, i horisontalplanet räknat, från byggnad, som är avsedd att stadigvarande användas till bostad, eller från annan åbyggnad, där den är uppförd vid gård, eller från tomtplats eller trädgård vid bostadsbyggnad ,som nyss nämnts, med mindre medgivande till inmutning lämnats av såväl ägaren till byggnaden, tomtplatsen eller trädgården som den vilken därtill har nyttjanderätt; dock att under byggnad som nu sagts ej skall innefattas byggnad som är belägen å inmutat eller utmålslagt område vartill gruvrätten äger bestånd; 6) område beläget på mindre avstånd än etthundra meter, i horisontalplanet räknat, från byggnad, som är avsedd att ,stadigvarande användas till bostad, eller från annan åbyggnad, där den är uppförd vid gård, eller från tomtplats eller trädgård vid bostadsbyggnad som nyss nämnts, med mindre medgivande till inmutning lämnats av såväl ägaren till byggnaden, tomtplatsen eller trädgården som den vilken därtill har nyttjanderätt eller ock Konungen lämnat tillstånd, vilket md ske när synnerliga skäl därtill äro; dock att under byggnad som nu sagts ej skall innefattas byggnad, som är belägen å inmutat eller utmålslagt område vartill gruvrätten äger bestånd;
7) område som upptager — — — — — — — — — vad nu stadgats.
  1. Senaste lydelse, se SFS 1960:680.