Sida:SOU 1963 36 Malmen i Norrbotten.djvu/114

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

114

Kommerskollegium. Vidare har följande redogörelser och utlåtanden kommit till användning:

ASPLUND, C. L., 1920: Utlåtande över B. Högboms undersökningar rörande Masugnsbyfältet, Kaunisvaara, Vietovaara och Altavaara. Kungl. Kommerskollegiums arkiv.

BERGLUND, E. S., 1919: Berättelse över okulärbesiktning av malmfyndigheterna belägna å kronomark inom Västerbottens och Norrbottens län. SGU:s malmbyrås arkiv.

— 1924: Utredning angående nyttiggörandet av statens norrländska malmfyndigheter. Bilaga B. Statens offentliga utredningar 1924:32.

ERIKSSON, T., 1951: Pre-cambrian geology of the Pajala district, Northern Sweden. SGU, ser. C, nr 522.

ERIKSSON, T., & ÖDMAN, O., 1948: Järnmalmen vid Björkholmen i Jokkmokks socken. SGU:s malmbyrås arkiv.

ESPERSEN, J., & WERNER, S., 1961: Rapport över geofysiska undersökningar vid Painirova. SGU:s malmbyrås arkiv.

FRIETSCH, R., 1954: Ekströmsbergs järnmalmsfält. SGU:s malmbyrås arkiv. — 1960: Mertainen. SGU:s malmbyrås arkiv.

— 1960 a: Painirova. SGU:s malmbyrås arkiv.

— 1960 b: PM rörande borrningarna på Nakerivaara. SGU:s malmbyrås arkiv.

— 1961: PM rörande de geologiska undersökningarna av Tansari. SGU:s malmbyrås arkiv.

— 1962: PM rörande den nuvarande kännedomen om de geologiska förhållandena i Leveäniemi. SGU:s malmbyrås arkiv.

— 1962 a: Rapport rörande resultaten av de under åren 1957-1962 av SGU utförda geologiska undersökningarna på Gruvberget. SGU:s malmbyrås arkiv.

GEIJER, P., 1910: Igneous rocks and iron ores of Kiirunavaara, Luossavaara and Tuolluvaara. (Scientific and practical researches in Lapland arranged by Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag). Stockholm.

— 1917:Rapport till Chefen för SGU rörande apatittillgångar inom Norrbottens län. SGU:s arkiv.

— 1917 a: Nautanenområdet, en malmgeologisk undersökning. SGU, ser. C, nr 283.

— 1918: Det grafit- och järnmalmsförande området vid Vittangi. SGU, ser. C, nr 284.

— 1919. Rapport till Chefen för SGU rörande apatittillgångar inom Norrbottens län. SGU:s arkiv.

— 1919 a: Sveriges fosfattillgångar. SGU, ser. C, nr 294.

— 1923: Eylysitic iron ores in Northern Sweden. SGU, ser. C, nr 324.

— 1927: Dagbok. SGU:s arkiv.

— 1928: Masugnsbyfältens geologi. SGU, ser. C, nr 351.

— 1930: Berggrunden inom malmtrakten Kiruna-Gällivare-Pajala. SGU, ser. C, nr 366.

GEIJER, P., & MAGNUSSON, N. H., 1952: The iron ores of Sweden. Symposium sur le gisements de ler du Monde. XIX Congrés Géologique International.

HÖGBOM, B., 1921: Rapport över Kaunisvaarafâltet. Kungl. Kommerskollegiums arkiv.

— 1921 a: PM om Vieto. Kungl. Kommerskollegiums arkiv.

— 1921 b: PM om Masugnsbyfältet. Kungl. Kommerskollegiums arkiv.

— 1924: Rapport över Marjarova. Kungl. Kommerskollegiums arkiv.

— 1924 a: Rapport över Pellivuoma. Kungl. Kommerskollegiums arkiv.

— 1924 b: Rapport över Lannavaarafältet. Kungl. Kommerskollegiums arkiv.

LUNDHOLM, G., & WALLIN, G., 1918: PM angående Svenska Emissionsbolagets malmfyndigheter i Lappland. Kungl. Kommerskollegiums arkiv.