Sida:Samlade Sånger och Visor af Sehlstedt del 1.djvu/198

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

192

 
Hvad är vår tids dansanta fester
Med all sin yfverborna glans?
Så tysta, som Egyptens prester”,
Gå kavaljererna till dans.
Men ack! hvar yngling, för det mesta,
Är nu af dans ej road stort.
Orsaken är just ej den bästa:
Han hellre satt och spelte kort.

Till kavaljeren förr det hörde
En elegans i balens drägt.
I skor och strumpor, han sig förde
I valsen som en vestanflägt.
Nu med sin dam han gnor och flackar,
Och golfvet bågnar för hans kraft,
Nog vet man det: i två tums klackar,
Ullstrumpor, skägg och stöfvelskaft!

Men tiden sjelf är tung till sinnes,
Dess gång är ej så lätt som förr.
Det ystra, glada mer ej finnes,
Bekymret tittar i hvar dörr. —
Men ack! jag stämde ej min lyra
Till sorg- och klagotoner än.
Jag tror, att om blott Gud får styra,
Så blir nog verlden bra igen.