Sida:Samlade Sånger och Visor af Sehlstedt del 1.djvu/201

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

195

Än ljus som skyn, än mörk som jordens grus ―
Skall min bli mörk som natten, eller ljus?
Det står derofvan. Nu farväl, du gode!
Till nyårsgåfva ger jag dig mitt ode.I en Karantäns-läkares Minnesbok.

(Med min bild.)


Snart ifrån lotsar, tull och karantän
Du far din kos med pulver och lancetter,
Tag då ett minne med dig hän
Bland dina öfriga porträtter.

När så du dväljes, från vår hafs-ö skild
Och vännerna i Tull- och Lotskontoren,
Glöm icke, då du ser min bild,
Den knubbiga Tullinspektoren!

Bland Esculapii söner sök ett namn,
Och följe lyckan dig, hvarhelst du landar!
Du har ett minne af Sandhamn,
Hvar gång du på recepter sandar.