Sida:Scener i Nord-Amerika.djvu/65

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


”Har Försynen laggt några hinder i vägen för giftermål emellan två personer af olika ansigtsfärg?” frågade den ena af mina kamrater, och väntade några ögonblick på ett svar, innan han återtog ordet. ”Om så är, att något sådant ej finnes i den gudomliga lagen, med hvad rätt förbjuder man då den ena att förena sig med den andra, endast för det att färgen icke är densamma hos begge? En dylik lag tyckes orättvis, synnerligast i ett land, såsom Förenta Staterna, der alla böra äga samma frihet, lika rättigheter. Annan sak åter är obehaget af en sådan förening, som t. ex. den emellan en svart och en hvit; detta borttager likväl icke det orättvisa i sjelfva lagen. Men om båda personerna äro af samma färg, fastän Negerblod flyter i den enas ådror, hvaruti ligger då det obehagliga af föreningen? Ibland Nord-Amerikanarne råder dock en sådan vedervilja derför, att man med mer framgång kan bevisa dem, att jorden är fyrkantig, än att blott inbillningen skapat denna lika så ovärdiga som obilliga fördom. Jag