Sida:Sundhetzens Speghel-1642.djvu/64

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan


Ett Register öfwer the Capitlen som thenne Sundhetz Spegel innehåller/ hwilken hafwer twenne Deelar.

Then förste Deelen hafwer fem böcker: Then förste är om Lufften. Then andra om Spijs. Then tridie om Drick. Then fierde om Kropsens Reening ifrån Öfwerflödigheter/ och om the ting som hielpa til/ at the i tijdh uthur Kroppen affskaffas eller qwarhållas. Then femte om Affecter.

Den förste Booken hafwer 4. Capitel.

Cap. I. Om lufften i gemeen/ hwaruti handlas om hwad bör wärkan hennes qualiteter uthi wåra Kroppar åstadh komma.

Cap. II. Om the fyra Åhrsens tijdher/ hwad förändringar the skaffa uthi Lufften och i wåra Kroppar.

Cap. III. Om Winderne/ huru the förändra Lufften och wåra Kroppar.

Cap. IV. Huru Lufften förändras effter Landz-ortens Belägenheet.


Den andra Booken hafwer 12. Capitel.

Cap. I. Om Spijs i gemeen/ Hwaruti handlas om