Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


och återfå dem liksom de andre, ehuru äldre Skribenter (Scheffer, Hulden m. fl.) ha föregifvit motsatsen. De blifva dock af en liksom porösare sammansättning.

« "ncler dessa flytmirLr 11 ? ■ '""^ bÖSten' Det tappade, dels nå L.U d<5 ' "^^Iiet blifva er % «... »."<P; v»e ?re s'immande'tui faei

»« utjöra 1 , V' T"1 SmÖf * stekP<™. SkinHandelsvar/ 1° Lertlbruket M" Wäd„, en icka ,.

S!" J- hT brnk" Bf fienen säs0™ ^eare, och af

dess skinn till kläder itAwi. j. •■■■■• , B6Bro» oc" ar

dåre och Eskim&Jt «' !. Bfi ICke mer 5a G'önlän x a "le? *;r:?e8r]dess ^"^ *•"*«

^ ^«fr»kt«»»., länge frusna heden/ ett cS

badt «nneslugn,.bäfvar icke för Umttanmn J]er "»^ askor; han känner icke tvnpden af ,1*, „!, ,tnfie»

Landtbrukaren, fruktar iie^ £. fij^^ mg om de tusentals krämpor, 5orn åto " "*' " okun" sällare folkslags ägodel. - Med eu ord » ~. gCn

Tab.37. Föreställer, efter bifogad skala, en Renoxe. och 38. En ko och kalf af samma slägte.