Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/123

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Den 20 December 1826 hade Svenska Akademien på stora Börs-Salen offentlig sammankomst, hvilken H. K. H. Kron-Prinsen täcktes i nåder bevista i den vanliga med galler försedda lektaren.

Akademiens Cansler, H. E. Stats-Ministern för Utrikes Ärendena Herr Grefve af Wetterstedt, som företrädde Direktörens ställe, öppnade sammankomsten med följande

TAL:

Mine Herrar!

Under loppet af det år, som förflutit sedan Svenska Akademien firade sin sista Högtidsdag, hafva de Skandinaviska Folkens lifligaste önskningar blifvit uppfyllde. En arfvinge till deras kärlek och de förenade Rikenas throner, ger ett uytt stöd åt vår närvarande lycka, en ny borgen för våra förhoppningar. Framtiden, redan för medborgsmannen försäkrad genom eders helgd och den frivilliga gärden åt fräjdade bedrifter och talrika välgerningar, har vunnit en högre