Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/551

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 547 —
Äreminne öfver Birger Jarl, af Herr A. G. Silverstolpe 173.
Försynen, Ode af Herr S. N. Casström 203.
Minne af RiksRådet, ÖfversteFältmarskalken och Amiralen Friherre Clas Christerson Horn, af Herr Nordin 215.
Handlingar rörande Akademiens Högtidsdag 1788 239.
Direktörens (Sjöbergs) berättelse, tal och kungörelse 241.
Äreminne öfver RiksRådet och RiksAmiralen Carl Carlson Gyllenhjelm, af Herr Lehnberg 243.
Gustaf Wasa till Hemming Gadd, Heroid af Hr G. Regnér 313.
Minne af CantzliRådet och Ambassadören Petter Julius Coyet, af Herr Nordin 327.
Tredje Delen.
Inträdestal af Vice Guvernören hos H. K. H. Kronprinsen m. m. Grefve N. Ph. Gyldenstolpe,
öfver RiksRådet Grefve von Höpken
3.
Direktörens (Schröderheims) svar 41.
Handlingar rörande Akademiens Högtidsdag 1789 47.
Direktörens (Schröderheims) berättelse 49.
Sång öfver Baltzar Horn, af Hr C. G. Nordforss 51.
Minne af RiksRådet, Amiralen och Guvernören Nils Göranson Stjernsköld, af Herr Nordin 65.
Inträdestal af Kongl. Hofpredikanten Herr Magnus Lehnberg, öfver RiksRådet Grefve Hermansson 93.
Direktörens (Schröderheim) svar 129.
Inträdestal af RegeringsRådet Herr C. B. Zibet, öfver KammarRådet af Botin 135.
Direktörens (Leopolds) svar 167.
Handlingar rörande Akademiens Högtigsdag 1790 175.
Direktörens (Leopolds) berättelse och tal 167.
Lefvernesbeskrifningar öfver Kongl. Rådet och