Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 12.djvu/561

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 557 —
Skjöldebrand, öfver Expeditions-Secreteraren
N. L. Sjöberg
171.
Direktörens (Hagbergs) svar 205.
Handlipgar rörande Akademiens högtidsdag 1822 209.
Direktörens (Hagbergs) tal och berättelse om sammankomsten 211.
Viljan. Moralisk afhandling af Hr C. G. Nordforss 215.
Minne af Biskop Andreas Rydelius, af Hr Franzén 309.
Elfte Delen.
Handlingar rörande Akademiens högtidsdag 1823 1.
Direktörens (Lagerbjelkes) tal och berättelse om sammankomsten 3.
Sång öfver aftäckningen af Konung Carl XIII:s bildstod, af Herr C. G. af Leopold 13.
Direktörens tal till Herr Hof-Secreteraren L. Hjortsberg 23.
Minne af Riksdrotset Grefve Magnus Gabriel De la Gardie, af Herr Franzén 29.
Handlingar rörande Akademiens högtidsdag 1824 147.
Direktörens (Mörners) tal och berättelse om sammankomsten 149.
Skaldestycke af Herr Franzén vid dess tillträde såsom Sekreterare i Akademien 152.
Försök att utreda orsakerna till Drottning Christinas afsägelse af Svenska Kronan, af Herr C. Th. Järta 159.
Sveriges Anor. Skaldestycke af Protocolls-Secreteraren Herr B. Beskow 207.
Massilias belägring; öfversättning från Lucani Pharsalin, af Herr J. D. Valerius 227.
Minne af Commerse-Rådet Jonas Alströmer, af Herr Franzén 243.
Inträdestal af Hr. Lector L. M. Enberg, öfver Landshöfdingen N. v. Rosenstein 271.