Sida:Svenska Akademiens handlingar 1796 35.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Fredagen den 20 december 1861, Svenska Akademiens högtidsdag, hade Akademien på stora börssalen offentlig sammankomst, hvilken DD. MM. Drottningen och Enkedrottningen samt H. K. H. Hertigen af Dalarne täcktes å den vanliga lektaren öfvervara.

Akademiens n. v. direktör, professoren, riddaren af kongl. nordstjerne-orden, m. m., magister Fredrik Ferdinand Carlson öppnade sammankomsten med följande

TAL:

Tiden, som herrskar öfver allt jordiskt, under det den sjelf oupphörligt flyr för det evigas välde, gifver åt de slägtens lif, som gå och som komma, en prägel skiftande såsom dess eget anlete. Det finnes åldrar, utmärkta af en stilla förkofran, då samhällena växa och likasom knyta sin kärna, utvecklande krafter som ej äro mindre mäktiga derför att deras arbete gömmer sig i det tysta. Andra