Sida:Svenska Fredssord i norska frågan.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 9 —

Hvarföre skulle någon samvetsgrann, frihetsälskande, ädel svensk man, efter de nu åberopade eröfrade ländernas sorgliga erfarenhet, missunna eller misstycka att norska folket, vårt brödrafolk till upphof och språk, till seder, tänkesätt och lynnen, det gemensamma kalla klimatets och de väldiga bergens och djupa dalarnes innevånare, blifvit frivilligt och vilkorligt med oss förenade? Hvarföre då vilja kasta en skugga eller uttala en förebrålse mot den högsinnade och ädle furste, som tillvägabragte denna och ej någon annan förening? Nej! bort med denna missundsamhet, bort med dessa misstydningar och förebråelser både mot norska folket och föreningens stiftare. Såsnart dessa oädla känslor undertryckas och förgå, skall den ömsesidiga belåtenheten blifva den bästa föreningsakt, säkrare, fastare, varaktigare än hvilka reviderade och i ord och uttryck förbättrade föreningsakter som helst.

Hvad man förebrår norrmännen kan man äfven förebrå svenskarne med lika eller ingen rätt. Intetdera folket representeras af tidningsskrifvare eller en och annan missbelåten eller ensidig norsk Storthingsman eller svensk riksdagsman. Från begge sidorna framsticka de enskilta öfvertygelsarna och intressena mer eller mindre bjert. Från båda hållen höres missljud eller utbrott af individuel vresighet, lycksökeri, bitter sinnesstämning eller, i bästa fall, af missförstådd patriotism, för att samla och sammanhålla lika förvillade medborgare eller folkombud.

Folken, kollektivt betraktade, veta knappt af, än mindre deltaga i dessa brochyrförfattares, tidningsskrifvares eller enskilda personers gallautgjutelser och klandrande anmärkningar. De mera upplysta och tänkande bland de förenade rikenas invånare ogilla och ej sällan harmas och blygas deröfver. Men att skylla folket derför, eller tro att föreningsakten och de deri stipulerade vilkoren äro orsaken dertill, är och blir ett bestämdt misstag. Om denna förening varit fotad på andra grunder än de nu gällande, eller om amalgamationen mellan svenskar och norrmän varit fullständig och ovilkorlig, så kan ingen, med