Sida:Svenska industriens män.djvu/115

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

förhoppningar, sedan det blifvit bevisadt, att den »ihärdige svensken» lyckats ådagalägga metodens praktiska, användbarhet.

Bessemermetoden utvecklade sig derpå vidare, och år 1862 bildades Högbo stål- och jernverksaktiebolag, då Göransson såsom disponent började anläggningen af bessemerverket vid Sandviken. Tyvärr hade dock detta bolag för litet kapital i förhållande till de stora erforderliga kostnaderna. Anläggningarna vid Sandviken voro äfven knappast i gång satta, då Högbobolaget måste göra cession och drog det andra bolaget med sig i olyckan.

Göransson, som genom dessa motgångar såg sin ekonomiska ställning bruten, har dock uppnått den stora tillfredsställelsen att se sina långa och mödosamma ansträngningar slutligen vinna fullkomlig framgång, och Sandviksverket, som nu eges af ett annat bolag, åtnjuter under hans ledning en välförtjent kredit för tillverkning af ett godt bessemer-stål.

Konsul Göransson tilldelades vid brukssocietetens sammanträde år 1865 Jernkontorets stora medalj i guld.