Sida:Svenska industriens män.djvu/129

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Sedan 1871 verkställande direktör i Åby aktiebolags (Thorshags nya bomullsspinneri), har han under de sista åren jemväl egnat sig åt ett vidsträckt landtbruk, och eger för närvarande egendomarna Antuna, Rotsunda och Elfsunda i Upland.

Det synes väl som en så omfattande verksamhet i de industriela yrkenas tjenst ensamt och uteslutande skulle kräfva en mans förmåga, och likväl har denna, hvad C. F. Lundström beträffar, dessutom räckt till för en hel hop ganska maktpåliggande offentliga värf. Sålunda har han varit stadsfullmäktig i Jönköping, och, efter sin bosättning i Stockholm, en bland stadsfullmäktige derstädes och ledamot af beredningsutskottet, ledamot af styrelsen för slöjdskolan, riksdagsman i andra kammaren för Stockholms stad; ledamot i centralkomiteerna för utställningarna i Stockholm 1866, Paris 1867, London 1871, Köpenhamn 1872, Wien 1873 och Filadelfia 1876, samt prisdomare vid de flesta af desamma, m. m.

C. F. Lundström är Kommendör af Vasa och Dannebrogsordnarna samt bär derjemte Nordstjernans och S:t Olofs riddarekors.