Sida:Svenska industriens män.djvu/63

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

för att sedermera med ledning af dessa kunskaper kunna bidraga att gifva äfven den svenska jernindustrien en högre lyftning. Det är dock icke endast denna industri, som står i skuld hos Jean Bolinder; äfven den svenska träförädlingen har han, om än mera medelbart, bidragit att befrämja. Han företog nämligen för många år sedan med understöd af ett anslag, som hr Swartz i Norrköping stält till Vetenskapsakademiens förfogande, en utländsk resa, för att taga kännedom om de utrikes brukliga inrättningarne att medelst maskinerier och i stort bearbeta trä till slöjdvaror och afgaf vid sin återkomst en fullständig beskrifning jemte ritningar häröfver. Sålunda bereddes möjlighet för andra att tillämpa detta nya tillverkningssätt, som äfven sedermera gifvit upphof till flera storartade fabriker, bland hvilka en af de första var P. J. Ekmans snickerifabrik på Kungsholmen.

Under det verkstaden i hela dess omfång och särdeles hvad som rör dess ekonomiska och merkantila sida tager Jean Bolinders tid starkt i anspråk, är han på samma gång en strängt anlitad kommunalman. Han är ledamot af Vetenskaps- och Landtbruksakademien samt riddare af Vasa- och S:t Olafsordnarne.