Sida:Svenska industriens män.djvu/69

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

sedermera utträngda af fullkomligare blästerverk, för sin tid voro att anse såsom ett stort framsteg vid jernberedningen. Åtskilliga år senare (1854) införde han bruket af masugnsgas såsom drifkraft för ångmaskinen, en uppfinning, som redan från början visade sig högst fördelaktig och derföre ännu användes. År 1864 införde han och har sedermera väsentligt förbättrat konstruktionen af trägasverk, hvilken uppfinning har prisbelönts vid de skandinaviska utställningarna och redan är i bruk på åtskilliga ställen. Lägga vi till allt detta en mängd nybygnader vid hans egendomar, nya väganläggningar på miltal m. m., så kan man med fog säga, att hans medborliga verksamhet varit icke allenast honom enskildt till tillfredsställelse och gagn, utan äfven till nytta och heder för fäderneslandet.

Naturligtvis har en så omfattande verksamhet icke saknat offentligt erkännande. Af konungen har brukspatron von Celsing derföre fått emottaga kommendörstecknet med stora korset af vasa-orden samt riddarestjernan af nordstjerneorden. Af Södermanlands hushållningssällskap öfverlemnades till honom 1860 sällskapets stora guldmedalj — första gången denna utmärkelse tillfallit någon i eller utom länet. För att fullkomna denna lista kunna vi slutligen tillägga, att brukspatron von Celsing för sina brukstillverkningar emottagit icke mindre än 40 pris vid utländska och inhemska utställningar.