Sida:Svenska industriens män.djvu/83

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

maskinerierna vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori, och slutligen, utom en mängd andra arbeten, som vi här förbigå, sysselsattes han på ålderdomen med grundläggningen och fullbordandet af Södertelge kanal, som öppnades år 1820.

Nordevall blef 1795 ledamot af vetenskapsakademien, 1802 af de fria konsternas akademi och 1813 af landtbruksakademien. År 1799 erhöll han kungl. fullmagt att vara finsmidesdirektör i Eskilstuna, utnämdes 1801 till major-mekanikus och 1816 till öfverstlöjtnant vid flottans mekaniska kår. Han blef 1807 riddare af vasaorden och tilldelades 1816 adligt stånd med namnet Nordevall.

Efter Nordevalls död, som inträffade i Stockholm den 2 maj 1835, lät vetenskapsakademien öfver honom prägla en medalj, föreställande å ena sidan hans bild och å den andra tvänne slussar med underskrift: Trollhättan. Södertelge. och med öfverskrift: Quas natura negat præbuit arte vias.

Sina sista lefnadsår bodde Nordevall i Stockholm i ett hus vid Lilla Trädgårdsgatan, ungefär der nu Dramatiska teatern och Jernkontorets nya palats förena sina façader med hvarandra. Af en egen tillfällighet befinner sig i raden af de medaljonger, som pryda den sistnämnda byggnaden, Nordevalls bild nästan alldeles på den punkt, der den frejdade mannen brukade på ålderdomen genom sitt fönster taga den nedanför hvimlande verlden i betraktande.