Sida:Sverige och Norge, 1814.djvu/61

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
57

ihop lika mycket, och det var dessutom för dem mycket lättare att försvara sig uti de bergpass och bland de höga berg, som finnas där i landet och hvilka vi hade att tåga öfver, hvarför vår ställning var mindre gynnsam och medförde svårigheter att kunna hålla ut länge. Skulle man därför nödgas fortsätta kriget någon längre tid, behöfdes det nödvändigt hjälptrupper, hvilka man skulle betala och hvarigenom sinnena ännu mera skulle uppretas. Allt detta gaf kronprinsen anledning att önska få slut på tvistigheterna så fort som möjligt, då dessutom arméens rekrytering medförde svårigheter i anseende till den glesa befolkningen i Sverige, hvilket för endast fyra år sedan varit utsatt för ett det mest förödande krig, som kostat mycket folk. Han ville därför försöka att underhandla uti godo, och först om ej detta lyckades tillgripa våld för att underkufva norrmännen samt låta Bennigsen intåga i Holstein för att återtaga fästningarna Glückstadt och Fredriksort samt om möjligt intaga Rendsburg och sätta sig i besittning af det danska området på den tyska sidan och därefter vända sig mot Själland.

— — — — — — — — — — — — —