Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/105

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
67
Jorda Balk.

II. Cap.

Om arfwejord.


1. §.

THet är arfwejord, som efter föräldrar, barn, syskon, eller andra fränder ärfwes; så ock then aflingejord, som sättes i stället för arfwejord, then man sig på hwarjehanda sätt afhändt hafwer.


III. Cap.

Om skifte, och huru jord å landet, eller hus, tomt, och jord i staden, skiftas må.


1. §.

NU wil man arfwejord sin emot annan jord å landet skifta; hafwe ther wåld til, och then man med skifte fått, ware arfwejord i stället. Thet skifte må ej af bördman klandras. Skiftar man hus, tomt eller gård i staden, emot hus, tomt eller gård i samma stad, eller annor; hafwe ej eller bördeman rätt at ther å klandra, utan behålle ther emot bördemännen å begge sidor hwarthera sin rätt til thet tilskifta. Ej må man arfwejord å landet emot hus och jord i staden skifta.2. §.
I 2