Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/123

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
85
Jorda Balk.

diken, häckar, eller annat märke witsord, ther the af ålder för laga skilnad hållne blifwit. Ligger å, siö, eller sund byar emellan; the måge ock bolstada skiäl wara, om ej rå och rör ther emot äro.


4. §. Är å, siö, eller sund, sidolångs byar emellan; ägen tå halft hwarthera. Ligger holme mitt uti insiö eller ström; ware lag samma. Ligger then etthera landet närmare; hafwe then holma, som watn äger, efter rågång och bya skilnad. Flotholma hafwe han, som then wid land sitt fäster. Kan insiö, eller en del theraf, til äng wäxa; äge hwar äng eller land; efter thy, som han i siön rådande warit. Ligger by wid ändan, eller å sido wid stora siöar; äge tå i siö eller holma efter rågång och bolstad sin. Hafwer någor urminnes häfd på utholmar, fisken eller fiske skiär; tå äger han then rätt oqwald behålla. Om Kongs ådra i siöar och strömar urskils i Byginga Balken.


5. §. Strecka sig byaägor öfwer lands, härads, och sokne skilnader; ware thet gildt, om rå och rör, eller andra skiäl thertil äro.


6. §. Nu finnas i skog eller löt, och öppen betesmark byar emellan, inge rå och rör, eller annar skilnad; tå äger hwar sin del theri, efter öre och örtug. Ligga flere byar inom en rågång, och äro

the
L 3