Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/200

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
162
Handels Balk.

omängdt; ware lag samma. Om falskt mått och wigt stadgas i 8. Cap. och om falskt mynt i Missgiernings Balken.


10. §. The wahror, som af stadens wräkare böra skådas och pröfwas, må kiöparen ej taga til sig, förr än thet skedt är; eller böte kiöparen och säljaren, hwarthera tijo daler.


11. §. Hwar som sätter annar handtwärkares märke å sitt arbete, böte femtijo daler. Finnes ther i flärd eller fals, plichte ther til som sagdt är.


II. Cap.

Om Stapelstäders och Upstäders handel.


1. §.


Stapelstads borgare äga, hwar i sin stad, kiöpslaga med inländska och utländska män. Ej måge the, utom frimarknad i Upstäderna, med andra kiöpenskap drifwa, än med Borgare ther sammastädes; hafwe doch ej macht at tå sälja til them annorledes, än i gross.


2. §. Upstads borgare måge reda i skiep, så

ock uti Stapelstäderna sälja i gross the wahror, som

the