Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/215

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
177
Handels Balk.

gifwe åter så godt, som han thet tog. Ej må lån missfaras.


2. §. Nu nekar man til lånet, och finnes sedan, at han thet witterliga innehafwer; gifwe thet ut, och gälde skadan åter, böte ock thertil hälften af wärdet.


3. §. Ingen må, för egen, eller annars skuldfordran, hålla thet inne, som han til låns fått, utan han theri panträtt hafwer, eller med ägarens wilja nödig kostnad ther å giordt. Sker thet; böte tijo daler, och gifwe thet lånta åter.


4. §. Säljer, pantsätter, eller bortgifwer någor, utan ägarens ja och samtycke, thet han lånt hafwer; betale han thet fullt til then, som lånet gaf, och böte hälften af thes wärde. Äge ock långifwaren macht, at lösa thet åter. Finnes swek hos then, som kiöpte, i pant tog, eller gåfwan fick; gifwe thet åter til ägaren utan lösn, och böte ther til, som nu sagdt är. Samma lag ware, ther någor tager lån i annars namn, och gitter ej sedan wisa, at thet med hans lof och minne skedt är.


XII. Cap.
Z