Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Thenna Lagbok innehåller thessa Balkar och Capitel.


Giftermåls Balk.
Cap. pag.
I. Om laga giftermål, och hwar som giftoman

wara skal.

1.
II. Om them, som ächtenskap med hwar

annan ej bygga måge.

3.
III. Om fästning eller trolofning. 5.
IV. Om skilnad i trolofningar. 8.
V. Om barn, som aflas i fästom, eller i twegifte,

och om giftorätt i thy mål.

9.
VI. Om giftermål emot föräldrars, eller rätta

giftomans wilja; och om giftoman hindrar giftermål.

10.
VII. Huru lysning skal ske til laga giftermål; och

om wigsel wägras, eller uppehålles.

11.
VIII. Huru förord ske måge mellan them, som

wilja hionalag bygga.

12.
IX. Om mannens målsmans rätt för hustrun;

om om morgongåfwo.

13.
X. Om giftorätt i bo. 15.
XI. Huru mannen må hustruns fasta gods

bortskifta, förpanta, eller sälja; och huru theras|}

gäld
)(