Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/257

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
219
Missgiernings Balk.

8. §. Ryttare, kneckt, eller båtsman, som slår, eller missfirmar, sin rusthållare, eller rotebonda, eller hans hustru; eller barn eller legohion för theras föräldrars eller husbondas skul: ligge i tweböte, och gälde skadan åter.


9. §. I alla thessa mål skal then brotslige giöra offentelig afbön, tå han ej lif mister.


XVI. Cap.

Om barnamord.


1. §.


Kona, som af oloflig beblandelse warder hafwande, och thet ej uppenbarar förr födslen, söker enslighet wid sielfwa födslen, och therefter lägger fostret å lön; hon skal halshuggas och i båle brännas, ehwad hon föregifwer fostret wara dödt födt, eller ej fullgångit. Warder thet genast framskaffadt, och pröfwes thet ej fullgångit wara, eller finnes ej något wåldsamt tekn ther å; tå straffes modren med ris, fängelse, eller arbete: plichte ock thertil för lägersmålet.


2. §. Nu hafwer sådan kona haft missfödsel,

som af wådeligt fall, eller annor händelse timad är,

och
E e 2