Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/259

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
221
Missgiernings Balk.

steglas, och qwinnan i båle brännas. Följer ej död af sådan förgierning; miste äntå lifwet.


2. §. Samma lag ware om then, som å hwarjehanda sätt förgiftar något, hwad thet helst wara kan, i upsåt, at thermed skada någon til lif eller helso.


3. §. Hafwer man tilredt förgift, at någon ther med förgiöra; eller hafwer man warit i samma råd och gierning delachtig: miste ock lifwet. Warder han gripen, innan han gittat fullgiöra sin onda wilja; böte hundrade daler, eller plichte med kroppen.


4. §. Ingen, eho han wara må, fördriste sig at sälja något förgift, utan til trowärdig man eller qwinno: sker annorledes; böte femtijo daler. Är theraf skada timad; ware twegildt.


XVIII. Cap.

Om Kyrkiofrid, och Rättegångsfrid.


1. §.


HWar Man äger frid hafwa å wäg til och ifrån Kyrkio och Rättegång, ehwad han kommer ur sitt, eller annars mans hus. Then tå dräper,

eller slår honom blånad eller blodwite, at hämnas

å ho-
E e 3