Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/275

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
237
Missgiernings Balk.

XXV. Cap.

Om dråpare eller ogierningsman dräpes, tå man honom fånga wil.


1. §.


STäller sig dråpare, eller annar ogierningsman til wärn emot then, som honom gripa och fånga wil, eller ifrån rymmande hindra, och warder tå dräpen; ligge ogild.


2. §. Warder dråpare, eller then sitt lif förwärkadt, annorledes, och utan wärjande hand dräpen; tå bötes för honom hundrade daler til Konungen, och hundrade daler til Häradet eller Staden.


XXVI. Cap.

Huru dråpare straffas skal, när han på flychten och fri fot kommen är, eller ther skiäl til äro, at han lif sitt behålla må.


1. §.


RYmmer dråpare och kommer på fri fot; ransake

Doma-
G g 3