Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/277

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
239
Missgiernngs Balk.

XXVII. Cap.

Om dulgadråp.


1. §.


FInnes man eller qwinna å landet dräpen, och warder ej någor lagliga til dråpet wunnen inom natt och åhr, eller skiäliga therföre misstänckt; tå skal Häradet efter mantalet böta för thet dulgadråp hundrade daler: Tage halft Konungen, och halft målsäganden.


XXVIII. Cap.

Om dråp, som sker af wållande, utan upsåt at dräpa.


1. §.


LÄgger man af wårdslöshet laddad och spänd bösso, eller annat slikt ifrån sig, theraf barn, eller andre lätteliga kunna få skada; eller trycker af laddad bösso opröfwad, ther folk före är; eller skiuter til måls å wägg, eller annorstädes, eller åt diur och foglar, å then ort, han weta kan och bör, at want är, thet fok ther gå och wistas; eller kastar

ther, eller fäller ifrån hus och ställning stock, sten,

stång,