Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/279

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
241
Missgiernings Balk.

tillika hafwa död sin wullit; ware tå bot mindre, thet Domaren pröfwa må.


6. §. Ther twifwelachtigt är, om then döde af sot, eller annars handawärk döden fått; låte Domaren, eller Konungens Befalningshafwande, then dödas kropp syna, innan then begrafwen warder.


XXIX. Cap.

Om dråp och bana, som timar mer af olycko, än annars wållande.


1. §.


KAn thet så hända, at then, som i rätta lifsnöd wil sig wärja, eller far efter at fånga then, som lagliga gripas må, slår, eller skiuter åt honom, eller them honom wäria wilja, och annar kommer i misshugg, och får ther död af; pröfwes sådant emot hans wilja och upsåt skedt wara: böte tå wådabot til målsäganden tiugu daler. Ej bör mer än ett hugg eller skott för wåda räknas. Warda flere sår af ett skott eller hugg; ware thet ock wåda.


2. §. Skiuter man med bösso, eller båga til

måls, eller åt diur, eller foglar, å then ort, thet

lofliga
H h