Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/283

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
245
Missgiernings Balk.

man. Sker dråpet ej med wilja, doch af grof förseelse; warde tå risad af fader, eller moder, eller om the ej til äro, af nästa fränder; och skal ther någor Lands eller Stadsbetient när wara.


XXXII. Cap.

Om dråp af then, som afwita är.


1. §.


DRäper afwita någon; böte the honom eller henne wårda skulle, tiugu daler, målsägandens ensak.


XXXIII. Cap.

Om okynnes fä, eller hund, dödar man, eller qwinno.


1. §.


DÖdar okynnes fä, eller hund, någon menniskia, och wiste ej ägaren, thet fä eller hund okynnes wara; gifwe ut skadediuret at dödas, och förlike målsäganden. Warder någor af thy sargad; gälde tå ägaren läkarelön, och ware ther med saklös. Kan thet pröfwas, at han wiste thet okynne; böte

half mansbot, om någor theraf död liuter.

Sargar
H h 3