Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/286

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
248
Missgiernnigs Balk.

3. §. Slår man någon så, at ben bräckes, eller lossas, i hufwud, arm, lår eller ben, och kommer ej afhugg i; eller stinger man någon genom lif, eller lem; böte tiugu daler. Kommer ther lyte i; böte hälften emot afhugg.


4. §. Warda tänder utslagna; tå bötes för hwarthera lytesbot sex daler, och sårabot sex daler.


5. §. Nu hugger man åt annan, och wil skada giöra: står annar före, och får sår eller afhugg; böte äntå för hwart om sig, som förr är sagdt.


XXXV. Cap.

Om kiöttsår, slag, kindpust och hårdrag.


1. §.


WArder man huggen, eller stungen, i arm, lår, eller annorstädes å kropp, ther afhugg eller benlösning ej sker; ware tå tijo dalers bot för hwart sår.


2. §. Giör man mindre sår, slår annan blå eller blodig; böte för hwarje blånad eller blodwite twå daler.


3. §.