Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/303

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
265
Missgiernngs Balk.

med sielf sins ed, om Domaren thet skiäligt pröfwar. Gitter han ej eden gånga; stånde tiufsrätt. Hafwer han witne, at han thet redeliga kiöpt, äntå at han ej fångesman framskaffa kan; ware saklös.


3. §. Lägger någor märke å thet, som hörer annan til, dödt eller qwickt; eller lägger märke å annars märke, och wil sig ther med något tilägna; stånde tiufsrätt.


L. Cap.

Om öfwermage stiäl.


1. §.


STiäl öfwermage, som är under femton åhr; gifwe thet stulna åter, så ofta thet sker, och warde näpst af föräldrar, eller af målsman sin. Hwilken som öfwermaga ther til lockar eller tubbar; straffes som förr sagdt är.


LI. Cap.

Om bodrägt.


1. §.


DRager mannen något lönliga undan hustrun;

eller
L l