Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/312

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
274
Missgiernings Balk

til almänt arbete i try åhr. Finnes någor thermed annan gång; warde sammaledes wid kåken hudstruken, och arbete i hela sin lifstid.


2. §. The qwinnor, som i sådana hus låta sig til skiörlefnad bruka, skola genast gripas och i hächte sättas, och sedan dömas efter brott theras, til böter, eller almänt arbete. Komma the oftare åter; straffes med ris efter omständigheterna.


LVIII. Cap.

Om lägersmål med syskonebarn.


1. §.


LÄgrar man sitt syskonebarn; böte hwarthera fyratijo daler. För lägersmål med then, som förr ägt hans eller hennes syskonebarn til ächta, eller eljest häfdadt hafwer; bötes som för lönskaläge.


2. §. Bryter någor andra gången; ware thet i tweböte.


LIX. Cap.

Om blodskam, och lägersmål i andra förbudna leder.


1. §.


Lägrar någor sin ächta, eller oächta

blodsfränko,