Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/522

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Underrättelse för Läsaren.

Pag. 42, §. 1, förmydares, läs förmyndares. p. 79, §. 3, threfter, l. therefter. p. 128, §. 1, förwäkadt l. förwärkadt. p. 145, §. 11, Borgnästare, l. Borgmästare. p. 165, §. 1, skinuwahror, l. skinnwahror. p. 300, §. 1, ske skan, l. ske kan. p. 312, §. 4, Bormästare, l. Borgmästare.

Enahanda skrifart är wäl merendels brukad, doch är någon skilnad therwid inkommen, som här utmärkes, och kan rättas på flera ställen, om sådant finnas skulle. p. 2, §. 6, fylt, l. fyldt. p. 4, §. 10, lägrat, l. lägradt. p. 5, §. 10, styrka, l. styrcka. p. 7, §. 10, har, l. hafwer. p. 8, §. 5, kunnoge, l. kunnige. p. 11, §. 2, ryckte, l. rychte. p. 14, §. 3, enskylta, l. enskildta. p. 16, §. 2, ärft, l. ärfdt. p. 20, §. 3, hwartera, l. hwarthera. p. 23, §. 6, wisar, l. wiser. p. 24, §. 8, fultygadt, l. fulltygadt. p. 27, §. 1, gånge tå altsammans, l. altsamman. p. 30, §. 2, fiärmare, l. fiermare. p. 32, §. 4, tage then altsammans, l. altsamman. p. 43, §. 3, föreskrefna, l. föreskrifna. p. 46, §. 4, rätten, l. Rätten. p. 49, §. 7, hälst, l. helst. p. 50, §. 11, alla arfskiften, l. alle. p. 63, §. 2, ähra, l. ära. p. 65, §. 5, wedergiällning, l. wedergällning. p. 71, §. 1, alment, l. almänt. p. 72, §. 6, handlat, l. handladt. p. 74, §. 12, för, l. förr. p. 75, §. 3, Ärfda Balck, l. Ärfda Balken. p. 76, §. 4, nyttiar, l. nyttjar. p. 82, §. 2, thes förr innan, l. thesförrinnan. tilstått, l. tilstådt. p. 84, §. 1, liggia, l. ligga. samma wäderstrek, l. samme wäderstrek. §. 2, utliggiare, l. utliggare. p. 87, §. 2, all helgonadag, l. Allhelgonadag. p. 88, §. 3, wädia, l. wädja. p. 90, §. 1, städian, l. städjan. p. 92, §. 10, sämias, l. sämjas. p. 94, rubr. hushyra, l. hushyro. p. 105, §. 1, rödia, l. rödja. p. 129, §. 2, lada, l. lado, marck, l. mark. p. 145, §. 12, wärke, l. werke, och så på flera ställen, werk opus, och werka, med e, och ej med ä, men wärck dolor med ä. p. 151, §. 5, inanrede, och p. 153, §. 10, innenrede, l. innanrede. p. 184, §. 10, skilias, l. skiljas. p. 209, §. 1. smidia, l. smidja. p. 231, §. 6, giör annan gierning, l. annor gierning. p. 233, §. 1, fyllt, l. fyldt. p. 262, §. 2, metal, l. metall. p. 263, §. 3, hittat, l. hittadt. p. 267. §. 2, ilwilja, l. illwilja. p. 344, §. 1, swarnnde, l. swarande. p. 415, §. 1, meed, l. med.