Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/525

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Bild domareregler.pngNågre almennelige Regler, ther en Domare skal sigh aldeles effter rätta.

EN Domare skal först besinna, at han är en Gudz Befalningsman, och thet Embete han förer, thet hörer Gudh til, och icke honom sielffuom, och therföre hörer Domen, som han affsäger, Gudhi til, efter thet han affsagd warder i Gudz Embete på Gudz wegna, så at thet är wisserliga Gudz Dom, och icke Menniskiors. Och ty ligger Domaren ther Macht vppå, at han seer sigh wijsligen före, at han icke på Gudz wegna dömer en falskan Dom, med hwilken han dömer sig til en ewigh Fördömelse, effter thet han missbrukar Gudz Dom och Befalning til Öffuerwold och Orätt, som til Rätt af Gudhi insatt

är
A 2