Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/134

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

också utgifvit den för den ljufligaste frukt i verlden (*).[1] Nanca (Radermachia Thunb.), en annan Indianisk frukt, bör härpå följa, hvilken på somliga orter blifver ofanteligen stor; har tjockt styft skal, besatt med korta tjocka taggar, och hyser en mängd stora kärnor, som

äro

  1. Af Européer, som högeligen berömt denna frukts läckerhet, påminner jag mig åtskilliga. Turpin fyttrar sig, at den har den utvaldaste smak: l. c. Rumphius säger, at, altsom Européerne efterhand vänja sig dervid, tycka de den blir den aldraläckraste i hela Indien: l. c. Choisy hörde alla, som vistats någon tid i Indien, instämma deruti, at sedan man 4 gånger ätit af Durio, tycker man den vara bättre än all annan frukt i verlden: l. c. Vogel säger, at den smakar ganska delicat, och hålles för en af de angenämaste frukter i Indien; den som först en gång ätit den, vil ha den om igen: l. c. Hessen intygar, at sedan man en gång kommit at äta den, tycker man den är sötare och bättre än någon annan frukt; man kan knapt få sin fyllnad deraf: l. c. Walt. Schulzen (Schouten) försäkrar likaledes, at sedan man en gång ätit den, tycker man den vara den sötaste och bästa frukt ibland alla, så at man ej kan bli mätt deraf: Ost-Ind. Reise p. 236. likaså säger Acosta hos J. Bauhinus l. c. p. 115. Den öfvergår i mångas tycke alla andra frukter, säger Navarette, och tillägger sjelf, at den verkeligen är admirabelt god: l. c. Gem. Carreri säger, at den har förträffelig smak, och at sedan främmande en gång vant sig vid lukten, kunna de ej vara denna frukt förutan: l. c. Herbert förklarar den samma för så angenäm, at man kan, utan at skära i växten, säga, det man finner uti den alt det goda förenadt, som alla andra Indianska frukter hysa: l. c. Den vidtbereste Vinc. Le Blanc försäkrar, at han aldrig ätit något som haft bättre smak: Voyages p. 153. Alla komma öfverens om, säger Linschoten, at sedan man en gång fått smak på denna frukt,