Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/17

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

fägnads upväckande, då man nu ser dessa nämnda oarter vara antingen med tidens ström på dessa 40 åren bortförda, eller ock på vägen at kunna undanrädjas.

Om det i allmänhet är sant, at Folket i hvarje tid ofta sjelf tilskapar sin tids lynne, så är äfven det sant, at den Flock af ädelsinta och driftiga Medborgare, som verkade besluten på den näst före detta 40-åra tidehvarf gående Riksdagen, lade med det samma grunden til den malla, och befordrade sedan all denna nyttiga ändring.

Man fick den följande tiden efterhand se och höra, de qväfda snillen fatta mod och gripa sig an, den allmänna rådlösheten försvinna, Folkets tankar uphöjas, feghet föraktas, den rätta äran åtrås, sederna höffas, vänlighet och höflighet pryda alla stånd, smaken förbättras, tycke för vett och vältalighet tiltaga, kunskaper högaktas och göras gagneliga, konster värderas, de närmast til gagn ledande vetenskaper ansas och förkofras , upfostringen ömsintare vårdas, nåringarne upmuntras, landtbruket med förnuft och uträkning härdas, bergs-rörelsen utvidgas och stadgas, fiskeri-farten uprättas, handelen qvickna, sjöfarten med egna skepp utbredas, folkbristen motas, den torftige och idoge få tilfälle til förtjenst, penninge-rörelsen uplifvas, handa-flögder idkesamt skötas, inrikes rå-ämnen förädlas, Svenska Män klädas i egna tilverkningar, lurendrägerier näpsas, andra inritade mifsbruk tyglas, svårigheter på alla håll lindras, och, med ett ord, Friheten upbyggas på Rikets sanskylliga förkofran och sjelfbestånd.

A 4
Jag