Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
52
¤ ) ° ( ¤

jag får af en Tracteur i Paris, än dem jag har af en Gästgifvare i Trosa; jag tar häldre för gillt hvad jag om främmande länders behagligheter finner antecknadt utaf personer af hög börd, såsom en Furste Radzivill; af regerande Magters Sändebud, såsom en Busbeq, en Silva Figueroa, en De la Loubere, en Whitelocke, en Nieuhoff; af förnäma och vittra Fruar, såsom en Maria Wortley Montaguë, en Mistress Kindersley; af uplysta Befälhafvare, såsom en Flacourt, en Rumphuis, en Ulloa; af Ambassade-Cavalierer, såsom en Bell d’Antermony; af klarsynta Philosopher, Naturforskare och andra upmärksamma Män, såsom en Kæmpfer, en Bernier, en Sloane, en De la Condamine, en Banks, en Solander, en Pallas, en Forster, en Niebuhr, en Thunberg, en Ekeberg, en Labat, med flere andra, som sedt det inre i de länder de träffat, försökt mycket, och varit med där något godt vankat; än hvad jag ser föregifvas af olärdt, oaktsamt och oförfaret folk; t. ex. af Skeppare, såsom en Kiöping, en Willman, en Berg; af Handtverksmän, såsom en {{sc|Schwartz, Tunnebindare; af Herre-betjenter, såsom en Hessen, en Schillinger; samt af gemena Soldater, såsom en Saar, en Tappen, en Richshoffer, en Langhans och en Vogel, med flera, som kanske på nog få orter, af dem de besökt, kommit längre up än bara på stranden. Desse senare må dock väl äga vittsord, de anföra hvad allmänna rösten i ett land sagt vara ypperligen godt, men ej så aldeles, då de nämna om hvad de sjelfve tyckt så vara.

De