Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/294

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har korrekturlästs
— 56 —

infördes Christjern i Stockholm, och Slottet öfverlemnades åt honom.

Att förvilla Allmänheten anställde man likväl ett Konunga-val vid Mora stenar. Hyllningen skedde efter gammalt bruk, och straxt derpå kröntes Christjern högtideligen i Upsala. Äfven de som i det längsta försvarat Carl Knutssons sak funno nu allt motstånd förgäfves. En enda Monark var nu åter herrskande öfver de tre Nordens Riken, och det lugn, som allt ifrån Christoffers död varit saknadt, tycktes nu lofva att dröja der. Men genom denna statshvälfning hade Rådet också återfått sin förra myndighet, och tillika förekommit ett medel till Konungamaktens förstoring, som Margareta med fördel nyttjat, och Carl Knutsson till en del sökt att efterfölja; det, att genom köp af frälse-jord minska de utvägar Adeln ägde att förskaffa sig anseende[1]. Christjern hade derföre måst

  1. Denna tiden bestod rikedomen endast i jord, och de mest ansedda af Adeln voro