Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/298

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 60 —

Drottning, och bestod i den morgongåfva hvilken vid hennes giftermål med Christoffer beviljades, var äfven en af de fördelar som statshvälfningen i Sverige medfört.

Emedlertid hade Carl funnit en fristad i Danzig, och för att så mycket mer göra sig säker om dess vänskap, försträckte han staden med ett penningelån. Danzigs inflytande var likväl icke tillräckligt att uträtta någon ting betydligt till Carls fördel, och hvarken Konungen af England eller Hertigen af Burgund, som han anropade om bistånd, visade sig hågade att understödja honom. Särkilta omständigheter förmådde likväl Casimir IV, Konung i Pohlen, att gå på hans sida. Den Tyska Riddare-orden, som, under namn af Korsherrar, redan i trettonde seklet inkräktat Preussen, hade omsider, genom sitt tyranniska uppförande, tvungit innevånarne att begära främmande hjelp, hvilken Casimir också skyndade att tillbjuda dem. Äfven