Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
XX
Inledning.

Denna gerning anses som en förbrytelse, den uppretar de båda partier hvilka Sturen lika dristigt vågar förtörna, och folkets förtroende kan icke uppehålla honom emot deras förenade anfall. Med en afgjord öfvermakt visar sig nu Aristokratien i hela sitt sjelfsvåld; den kan icke längre kufvas af Konungar, hvilkas välde den uppdragit åt sig sjelf. Hundrade Regenter uppkomma härigenom: hvar landsort äger sin despot, hvar landtbo sin enskilta Konung, och den som bestigit Thronen vågar icke utan tillåtelse inträda i deras slott, som bära namn af hans undersåtare.

De händelser som ombyta Staters sällhet och anseende äro icke foster af ögnablicket. De kunna uppkomma oväntade af sin samtid, äfven då de hemliga verkningar, som gifvit dem sitt upphof, fortfarit genom sekler, lika dessa hvälfningar i naturen, som kullstörta länder eller begrafva städer under högar af grus; men deras orsaker måste finnas i deras eget eller i de föregående tidehvarfven, oftast i båda. För att teckna Kalmare Unionens historia, måste jag således visa de Nordiska Rikenas tillstånd och deras förhållande till hvarannan då denna ryktbara Union börjades. Jag