Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/238

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

224

»Anmälde rektor, att Uplands studerande nation vid sammanträde inför honom den 21 innevarande november till inspektor med alla afgifna eller 70 röster utsett professor Söder­blom.»

Om Nathan Söderblom och Upsala universitets ung­dom kommer helt visst mycket att skrifvas utöfver, hvad som redan har skett. Det var endast en helt kort tid af några få år, som Uplands nation fick äga professor Söderblom som sin inspektor, men hur kort den än var, nationen är stolt öfver att åtminstone för denna korta tid ha fått räkna svenska kyrkans nuvarande primas med i raden af sina inspektores.

Det behöfver icke innebära någon underskattning af det praktiska arbete, som under dessa år till nationens fromma utfördes, om det säges, att det framför allt är vid de stora festliga ögonblicken af Nathan Söderbloms inspektorat, som tanken och minnet helst dröjer och ger en särskild belysning. Om ett sådant tillfälle ha sam­tida berättat mig. Det var­ vid majmiddagen år 1909 — storstrejkens år. Det låg oro i luften, och det smällde hårdt i de röda fandukarna i arbetartåget, som den da­gen samlades i Skolpromenaden och skred Sysslomansgatan framåt förbi Up­lands nation.

Inspektors majtal då det glömmes visst aldrig af dem, som voro med.

Ett annat tillfälle var då