Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/240

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

226

medan den bleka
höstmånens skära
lyser de flyktande svanarnas tåg.
Sjung etc., etc.

Hvar vi än vandra
långt bort i världen,
hvart vi än stäfva på lefnadens ström,
styr dock vår tanke
jublande färden
hit till vår hembygd i längtan och dröm.
Sjung den som kan det:
Här ligger landet,
Upland vår hembygd med skördar och järn.»

Hur enkel än sången är, den har blifvit uppländsk allmoge kär och har från nationssalen vandrat dit ut. Det är numera icke sällsynt att få höra den sjungas vid ungdomsmötena i uppländska bygder litet hvarstans. En farlig medtäflare om Uplandsstudenternas sympatier har den dock under senaste åren fått i den likaledes af Olof Thunman skrifna beväringsvisan:

»Det Kongliga Regemente,
som ett äpple af gull i sin fana bär
och Lützen och Clissow därjämte
::det gick främst i den svenska här.

Men först i den trotsiga skara
gick det sjunde ett sjungande stolt kompani.
Det var karlar och pampar bara.
::Det var karlar, för se det var vi.»