Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/244

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

230

var för långt att eskortera afgående inspektor ända ut till Staby prästgård, men till Skolgatans mynning vid läroverket, där den väntande karriolen stod, följde man med och log farväl. Dock intet farväl i egentlig mening. Mer än en gång sågs Nathan Söderblom på Uplands nation. Och det fanns mer än en upp­länning med i skaran nere vid järnvägsstationen och sjöng »Fädernas kyrka» den morgo­nen, då professor Söderblom tog ett tillfälligt farväl af Upsala studenter vid afresan till Leipzig. Nu synes han till­höra Uplands nation på ett vidare och rikare sätt än nå­gonsin. Den student, som vid förhandlingarna angående inspektorsvalet 1907 talade för Söderblom under åberopande af att han såsom tillhörande ärkestiftet också var upplänning visste icke, hur rätt han skulle få.

Carl. Th. Mörner.

Torsdagen den 19 maj 1910 valde Uplands nation sin nuvarande inspektor, professor Carl Th. Mörner. De år, som falla under hans inspektorat, ha varit en säreget rik och utvecklingskraftig tid. Nationen, som vårterminen 1910 räknade 117 medlemmar, har hastigt ryckt upp i ledet bland de största nationerna i Upsala och räknar inneva­rande termin 188 medlemmar. Den visar icke mindre med afseende på inre lifskraft en stark utveckling, och när det Mörnerska inspektoratets historia en gång kommer att skrifvas, skall man förvåna sig öfver den mängd uppslag och initiativ i olika riktningar, som föreligga inom