Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

12

1.

»Hvi klingar så herrligt
som blanka metallen
den fyllda kristallen?
Hvi vinkar oss kärligt
de gladlynta tonernas lekande makt?
Församlade vänner,
dem lifvet försprider!
Månn’ framfarna tider,
dem här hvar en känner
oss alla till drömmarnas rymder förlagt?

2.

För hvem höjer bålen
sin doftande anda;
åt hvem vill han blanda
sin nektar i skålen?
Hvart hjerta, hvart öga de svara för sig:
kom älskade Broder!
Hör glasen de klinga,
se drufvorna bringa
i perlande floder
ett offer af trofasta vänner åt dig!

[1]

  1. hvarpå vi här icke kunna inlåta oss, så hänvisas de intresserade till Kallstenius ypperliga skildring. Att Uplands nation redan vid denna tid haft en särskild kör synes bl. a. framgå däraf, att man i landskapsprotokollet den 11 oktober 1819 får läsa om att lands­männen förberedde sig till mottagandet af H. K. H . Kronprinsen medelst afsjungande af verser, hvilka på samteliga curatorers begäran, blifvit för detta ändamål författade af nationens ledamot Carl von Zeipel».