Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

20

böcker i Virgilii Æneid och Cornelius Nepos, såsom minsta pensum samt i mathematiken 3 eller allraminst 2 böcker af Euclidis Elementa och vanlig Arithmetik, men i språken och de öfriga ämnena samma fordringar som för första graden». Skulle nu någon, som un­dergått juniorsexamens andra grad, ändra vitae genus, så var han ovill­korligt förbunden att ånyo undergå examen enligt första gradens for­dringar. Denna juniorsexamens andra grad afskaffades dock snart härefter eller 1821 och ersattes med den enligt de nya constitutionerna nyinrättade recentiorsexamen.

E. J. Almquist

Om lifvet inom Uplands nation under 1800-talets första decennier sålunda företer en vacker bild af inre och yttre utveckling, så erbjuder däremot Roslags nations historia, till hvilken vi nu öfvergå, under samma tidsperiod en mindre ljus och lofvande anblick. Både Roslags och Fjerdhundra nationer synas nämligen vid sekelskiftet ha befunnit sig i en ganska svår nedgångstid.

Anledningarna härtill torde vara många. Först och främst de täta inspektorsbytena. Vid seklets början var skytteanska professorn Johan Fredrik Neikter Roslags nations inspektor. Hans intresse för nationens angelä­genheter tycks ha varit minimalt.

Efter hans år 1803 timade frånfälle valde nationen en man efter sitt hjärta till inspektor nämligen teologie professorn Erik Jonas Almquist. Under hans ledning syntes nationen gå en ljusare tid till mötes, men så rycktes han redan 1808 bort, och nationen stod återigen utan