Sida:Uppsala Anteckningar om staden och dess omgifning.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Orangeribyggnadens mot slottssidan vända hufvud del, som genom en bred och hög trappa samt en ståtlig kolonnad eger en monumental prägel, upptages helt och hållet af den vackra Linnéanska lärosalen, så benämnd efter Linnés här 1829 på den studerande ungdomens bekostnad uppställda bildstod, som är af Carraramarmor samt huggen af Byström. I de båda flyglarna finnas orangerisalar, förvaringsrum för universitetets botaniska samlingar samt boställslägenheter.

Öfriga byggnader m. m.

Mot domkyrkans vestra sida ligger det såsom universitetets äldre biblioteksbyggnad förut omtalade Gustavianum, hvilket har sitt namn efter Gustaf 2 Adolf, som lät uppbygga det. Där förvaras universitetets tafvelsamling samt de mycket rikhaltiga och väl uppställda zoologiska samlingarna; dessutom finnas där föreläsningssalar. Gustaviani kupol innesluter en utmärkt vacker sal, som af Olof Rudbeck den äldre byggdes till anatomisk föreläsningssal; nu förvaras där en del af de zoologiska samlingarna.

Consistorii Academici hus (färdigt 1755) är beläget norr om domkyrkans vestra del; dess hufvudsida är vänd mot S:t Eriks torg. Den sidobyggnad., som vidtager vid östra ändan, tillhör ärkestiftets domkapitel, men är upplåten åt universitetet. I hufvudbyggnaden finnes Consistorii Academici sessionsrum jemte åtskilliga andra embetslokaler; i både hufvud- och sido-byggnad föreläsningssalar.

På andra sidan om Carolina-parken samt parallelt med biblioteksbyggnaden ligger det s. k. Chemicum, uppfördt under loppet af 1850-talet och inrymmande